ПРОФИЛИРАН НА ОРЪЖИЯ САБЯ И РАПИРА

ЗА ФЕХТОВКАТА

Фехтовката е красив спорт с древни традиции, в програмата на всички Олимпийски игри досега. Той развива едновременно физиката, рефлексите и ума, възпитава личните ка-чества и същевременно изгражда характера. Съчетава бързина, ловкост, стратегическо мислене, концентрация и екипен дух.

ВИДОВЕ ОРЪЖИЯ

ЗА ФЕХТОВКАТА

Сабя - поражаема повърхност е трупът от кръста нагоре, ръцете, шията, главата / мушкащо и сечащо оръжие
ЗА ФЕХТОВКАТА

Рапира - поражаема повърхност е само трупът / мушкащо оръжие
ЗА ФЕХТОВКАТА

Шпага - поражаема повърхност е цялото тяло на фехтовача / мушкащо оръжие

САБЯ

Фехтовката със сабя е най-динамична от трите оръжия. Необходимо е бързо и неочаква-но предвижване по фехтовалната пътека, честа и неочаквана смяна посоката на движе-ние. Голямата поражаема повърхност, двата начина за нанасяне на туш, тактическата правота на атаките и ответите, както и възможността за удар във всяка равнина превръ-щат атаката в най-важното средство за постигане на победа.
ЗА ФЕХТОВКАТА

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg